Hej!

Välkommen till [Ri:desajn], som är min verkstad, mitt centrum och min finurliga plats i världen. Jag gör om sådant som är bortslängt, kasserat och dött och får liv i det igen. Inte med konstgjord andning, utan med kärlek och omsorg – samt hammare, spik, nål, tråd och fantasi.